Кариери

Ние в игрални зали WiN Gaming Club винаги се стремим да привличаме динамични и талантливи хора,  

които могат да увеличат стойността на екипа ни от професионалисти.

Като една от водещите и бързо-разрастващи се компании в България,

ние постоянно развиваме нашата организация и разширяваме хоризонта си.

Какви са предимствата?

•         Интересна работа в динамична и конкурентна среда

Освен формалното въвеждащо обучение, на което служителите се запознават с компанията

 (история, постижения, предизвикателства, мисия, ценности, функции, роля и т.н.), 

всеки пряк ръководител запознава  служителя за екипа със

спецификата на работата, изискванията и очакванията за представяне; 

постига се висока продуктивност и на служителя се предоставя възможност да развие потенциала си. 

•         Възможности за професионално израстване 

          Ние непрекъснато насърчава служителите си да се стремят към личностно и професионално 

развитие и да постигат амбициозни цели. 

          Нашата компания предоставя голямо разнообразие от обучения и дейности за развитие – 

посещаване на вътрешни или външни обучения, семинари, програма за въвеждане на 

нови служители, участие в проекти, ротационна програма, електронни обучения, и др. 

         Ние се съсредоточаваме върху това да развием и задържим нашите служители с висок потенциал. 

         Основната цел е да подпомогнем нашите таланти да разкрият пълния си потенциал 

и по този начин да повишим тяхната ангажираност, мотивация, лоялност и продуктивност. 

•         Възнаграждение, което нараства с натрупването на опит и отговорности от служителите 

Предоставянето на атрактивно, Конкурентно и обвързано с резултати възнаграждение и допълнителни  придобивки е един от инструментите,  които мотивират талантливи професионалисти да кандидатстват за работа,  да работят и да останат в компанията.

Свободни позиции:

1. Крупие слот

2. Крупие-дилър

3. Хост/хостеса