Страхотна печалба от НАД 80 000 лв.

Печалбите в WIN Club никога не спират!
Поредния късметлия в игрална зала WIN Club, гр. Смолян, бул. "България" 51, си тръхна със страхотната сума от НАД 80 000лв.
WIN Club - Името на успеха!