Персоналът на WinClub Велинград

Управителят и крупиетата на игрална зала WinClub Велинград